Komachi hime

Komachi hime Maximize

  • Artist Kunichika Toyohara (1835-1900)
  • Published circa 1872
  • Publisher Wakasa-ya Yoichi
  • Signature Toyohara Kunichika hitsu
  • Size Oban (env. 35,8 cm x 24,4 cm + marges)
  • Réf. RR601

Availability: Sold

 €0.00

For your interest